Avgifter för tillsyn

Räddningstjänsten Syd genomför tillsyn på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsynsavgiften är beslutad av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Nedan visas en tabell över avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • brandfarlig & explosiv vara
  • systematiskt brandskyddsarbete
  • tillsyn

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 11:34