Kommunal plan för räddningsinsats

Här hittar du den kommunala planen för räddningsinsats inom Räddningstjänsten Syds insatsområde. 

Här hittar du Räddningstjänsten Syds kommunala plan för räddningsinsats för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt verksamheter med joniserande strålning på anläggningar som inte är kärntekniska anläggningar men som omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta Räddningstjänsten Syd via info@rsyd.se. Skriv ”Kommunal plan för räddningsinsats” i ämnesraden.

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 17 april 2024, Kl 10:23