Anslutning

Så fungerar anslutning av ett automatlarm till Räddningstjänsten Syd.

Regelverk SBF 110

För att kunna koppla ett automatiskt brandlarm till Räddningstjänsten Syd krävs att anläggningen är tillförlitlig. 

Anläggningen ska följa reglerna enligt SBF 110.

 • Månadsprov, kvartalsprov och revisionsbesiktning ska utföras.

 • Serviceavtal med anläggningsfirma ska finnas.

 • Utbildade anläggningsskötare ska finnas.

 • Fungerande larmlagring eller annan tillförlitlighetshöjande åtgärd och larmorganisation ska finnas. 

 • Tillgänglighet till objektet, exempelvis via fasadnyckelskåp eller inhägnad tomt krävs.

Instruktionsunderlag

Vid önskemål om att ansluta den automatiska brandlarmsanläggningen till Räddningstjänsten Syd ska ifyllt instruktionsunderlag skickas till automatlarm@rsyd.se. En handläggare kommer då att ta kontakt med er för fortsatt hantering.

Adress dit dokument skickas

Räddningstjänsten Syd, Automatiskt Brandlarm
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: 046-540 46 90
Fax: 040-12 70 36
E-post: automatlarm@rsyd.se

Besök

Vid anslutningstillfället (den dagen larmet skall driftsättas) besöker vi Er. Vi behöver då:

 • en kopia av anläggarintyget för brandlarm.
 • en kopia av leveransbesiktningsintyg för brandlarm.
 • en huvudnyckel för placering i nyckelskåpet.
 • två namngivna utbildade anläggningsskötare för brandlarm.
 • en kopia av utförandespecifikationen.

Viktigt

Fram tills dess att den praktiska hanteringen är klar med Räddningstjänsten Syd bör anläggningen anslutas till SOS Alarm för att inte stå utan åtgärd vid eventuell brand. Viktigt att komma ihåg är att under denna tid kan räddningstjänsten bara alarmeras via 112!

Om det vid upprepade tillfällen visar sig att det anslutna automatiska brandlarmet inte är tillförlitligt kan beslut fattas om att anläggningen kopplas från anslutningen till Räddningstjänsten Syd.

 • fastighetsägare
 • företag
 • skola
 • automatlarm
 • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:51