AB Sydsten (Hardeberga)

AB Sydsten (Hardeberga) är tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus.

Verksamhet

Verksamheten hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Ämnen som hanteras

  • Bulkemulsion - Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig
  • ANFO -  Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. Dessa och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

AB Sydsten (Hardeberga)

Hardeberga 481, 247 91 Södra Sandby (Lunds kommun)

Telefon: 040-31 19 00

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:18