PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB

PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB tillverkar aktiv läkemedelssubstans (peptider) åt läkemedelsindustrin.

Verksamhet 

Produktionen innebär kemiska syntesreaktioner för att koppla ihop olika aminosyror till peptider. Sedan renas dessa från föroreningar för att erhållas i slutlig form (pulver) genom till exempel frystorkning. Produktionen är lösningsmedelskrävande, framför allt vid fastfassyntes som kräver tvättning mellan varje kopplingssteg.

Ämnen som hanteras

  • Brandfarliga vätskor
  • Brandfarliga gaser
  • Miljöfarliga ämnen

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB

Limhamnsvägen 108, 200 61 Limhamn (Malmö stad)

Telefon: 046-40 366 200

Webbplats:  www.polypeptide.com

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:11