Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Anslag och tillkännagivanden

2023

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2023-08-18

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2023-06-09

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2023-05-24

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2023-03-17

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2023-03-03

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2023-02-10

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets extra sammanträde 2023-02-10

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2023-01-20

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2023-01-27

 

Gå till anslagsarkivet för att ta del av äldre anslag.

Kungörelser

Fastställande av årsredovisning 2022

Direktionen för Räddningstjänsten Syd sammanträder den 17 mars 2023. Vid sammanträdet ska årsredovisning för 2022 godkännas. 

Enligt kommunallagen ska årsredovisningen hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då årsredovisningen ska godkännas. 

Du kan redan nu läsa den årsredovisning som ska godkännas vid sammanträdet genom att klicka på länken: Årsredovisning 2022

Budgetsammanträde 2022-12-09

Direktionen för Räddningstjänsten Syd sammanträder kl. 09:00 den 9 december 2022 i Sessionssalen på Brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund. Vid sammanträdet kommer frågan om antagande av Rambudget för 2023 att avhandlas.  

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. 

Du kan redan nu läsa Budgetförslaget (öppnas i ny flik)

Att överklaga beslut

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Snabblänkar

Justerade protokoll »
Fastställda mötestider för direktionen »
Rambudget »
Årsredovisningar »