Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Anslag och tillkännagivanden

2021

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2021-12-03

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-12-03

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-11-18

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2021-10-15

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-10-01

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-08-13

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2021-06-11

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-06-11

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-05-28

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-05-05

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-04-23

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-03-30

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2021-03-12

Anslag/bevisJusterat protokoll arbetsutskottets sammanträde 2021-02-26

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottets extra sammanträde 2021-01-29

Anslag/bevis; Justerat protokoll direktionens sammanträde 2021-01-29

Anslag/bevis; Justerat protokoll arbetsutskottetse sammanträde 2021-01-13

Gå till anslagsarkivet för att ta del av äldre anslag.

Kungörelser

Budgetsammanträde 2021-10-15

Direktionen för Räddningstjänsten Syd sammanträder den 15 oktober 2021 kl. 09:00 i Sessionssalen på Brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund. Vid sammanträdet kommer frågan om antagande av Rambudget för 2022 att avhandlas.  

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. 

Du kan redan nu läsa Budgetförslaget (öppnas i ny flik)

Att överklaga beslut

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Snabblänkar

Justerade protokoll »
Fastställda mötestider för direktionen »
Rambudget »
Årsredovisningar »