Avgifter

Avgifterna styrs av Räddningstjänsten Syds merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm.

Efter en översyn kring avtalsformer för automatiska brandlarm har Direktionen för Räddningstjänsten Syd fattat beslut om uppsägning av avtal/årsavgift och fortsatt hantering genom fastställda avgifter.

Från den 1 juli 2019 upphör årsavgiften. Istället gäller avgift för oönskat larm när Räddningstjänsten Syd larmas via SOS alarm till en automatlarmsanläggning, samt avgifter för övriga tjänster som Räddningstjänsten Syd utför.

Avgifter

  • Avgift för oönskat larm, vardagar klockan 07-18, 9 935 kr + moms (övrig tid 14 900 kr + moms)
  • Avgift för inkoppling, 5 280 kr + moms
  • Avgift för ägarbyte och nyckelskåpsöppning, 1 640 kr + moms

Ovanstående avgifter debiteras med betalningsvillkor om 30 dagar och kommer att uppräknas årligen enligt KLK (konjunkturstatistik löner för kommuner).

Vid frågor om automatlarm

Automatlarm direkt

Telefon: 046-540 46 90

E-post: automatlarm@rsyd.se 

Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid.

Kontaktpersoner

Ander Liljeberg: 046-540 46 70, anders.liljeberg@rsyd.se 

Kim Friis Bengtsson: 046-540 47 64, kim.friis.bengtsson@rsyd.se 

  • fastighetsägare
  • företag
  • skola
  • automatlarm
  • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:52