NCC Industry AB, Södra Sandby

Verksamheten omfattar brytning av berg i dagbrott, tillverkning av krossprodukter i fabriks- och mobilanläggningar samt tillverkning av asfaltsprodukter och återvinning av returasfalt.

Verksamhet

Verksamheten hanterar sprängämnen.

I brytområdet sprängs råberget till en hanterbar storlek. Från området där brytning sker transporteras det sprängda råberget in till krossanläggningen med bergtruckar. Efter krossning och siktning i krossanläggningen transporteras makadamen i olika sorteringar för sten med dumprar ut till försäljningsområdet. 

Ämnen som hanteras

 • Emulsionssprängämne
 • NG-sprängämne                             
 • Patronerad emulsion
 • Sprängkapslar
 • Primer/booster
 • Explosivt avfall

Alla ämnen ovan är explosiva, brandunderstödjande och brandfarliga. På anläggningen hanteras även diesel/lätt eldningsolja, vilken är brandfarlig.

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. De explosiva ämnena kan också ge upphov till massexplosion. Gaserna och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

 • Gå in inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

NCC Industry AB, Södra Sandby

Hardeberga 171, 247 91 Södra Sandby (Lunds kommun)

 • företag
 • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:19