Bröderna Berner AB/div Gullviks

Gullviks är distributörer av växtskydd för jordbruk, skogsbruk, trädgårdssektor och grönytor.

Verksamhet

Produkter lastas in, lagras, plockas ihop och lastas för transport till kund. Ingen öppen hantering sker, ompaketering sker endast om ursprunglig förpackning skadats. I huvudsak hanteras småbehållare och säck, men fat och 1 m3 containers förekommer. Brandfarlig vara kommer vanligen i 5 liters-behållare även om större behållare förekommer, dock aldrig så stora som 1 m3. Produkterna kommer till och lämnar anläggningen med lastbil.

Ämnen som hanteras

Diverse produkter för växtskydd för jordbruk, skogsbruk, trädgårdssektorn och grönytor. Produkterna är giftiga, miljöfarliga och brandfarliga.

Vad kan hända?

Lagringen av giftiga, miljöfarliga och/eller brandfarliga produkter innebär att en eventuell brand kan leda till utsläpp av brandgaser med giftigt innehåll eller utsläpp av giftigt släckvatten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

BR Berner Handels AB/div Gullviks

Hemsögatan 10 B, Malmö

Telefon: 040-680 68 20

Webbplats: www.gullviks.com

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:11