Region Skåne, Regionservice, helikopterflygplatsen

Helikopterflygplatsen vid Skånes universitetssjukhus i Lund är godkänd/certifierad av Transportstyrelsen. Anledningen till att den är klassad som farlig verksamhet är att den har meddelats drifttillstånd enligt luftfartslagen och enligt LSO 2 kap. 4§ blir den därför en farlig verksamhet.

Verksamhet 

Flygplatsen är förlagd ovanpå taket till sjukvårdsbyggnaden och är endast avsedd för transporter i samband med sjukdomsfall och olyckor. Ambulans- och räddningshelikoptrar kan nyttja flygplatsen dygnets alla timmar, året runt.

Ämnen som hanteras

Flygplatsen hanterar inga farliga ämnen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Region Skåne, Regionservice, helikopterflygplatsen

Entrégatan 7, våning 12, 222 42 Lund

Telefon: 040-33 00 00 (växel)

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:20