Förutsättningar för insats i höga byggnader

Här beskrivs hur Räddningstjänsten Syd anser att höga byggnader kan anpassas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats.

Dokumentet nedan syftar till att komplettera och förtydliga aktuella lagar och regelverk som berör förutsättningar vid räddningsinsats i höga byggnader. Exempel på regelverk mm är Boverkets byggregler, arbetsmiljölagen samt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Dokumentet riktar sig främst till byggherrar och brandkonsulter i deras arbete med att projektera brandskyddet i höga byggnader.

Turning torso
  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • byggprocessen
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 15 maj 2024, Kl 11:04