När behövs tillstånd för explosiv vara?

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Du behöver söka tillstånd för din verksamhet enligt föreskriften Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1). Föreskriftens andra kapitel berättar vilka mängder du får ha i din verksamhet utan tillstånd.

Exempel på verksamheter som normalt behöver söka tillstånd är:

  • Fyrverkeriförsäljning
  • Bilverkstäder

Om du har frågor om din verksamhet behöver tillstånd är du välkommen att kontakta räddningstjänsten. Kontaktuppgifter finns nedan.

Mer information

Kontakta oss

Har du frågor kopplat till just din verksamhet är du välkommen att kontakta oss via:

E-post: info@rsyd.se

Telefon: 046-540 46 00 (växel) 

Brandfarlig vara 

Om du vill veta mer om när du behöver ansöka om tillstånd för Brandfarlig vara hittar du mer information via länken nedan.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • brandfarlig & explosiv vara
  • tillstånd

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 09:56