Uniper gasturbiner (Barsebäcksverket)

Gasturbinanläggningen i Barsebäck utgörs av två gasturbinaggregat, G13 och G14 som bägge eldas med Eldningsolja 1.

Verksamhet

Gasturbinerna är avsedda för spetslast samt som störningsreserv, vilket innebär i allmänhet mycket korta årsdrifttider för anläggningen. Vanligtvis är drifttiden mindre än 100 timmar per år. Till anläggningen finns två oljecisterner på vardera 8 000 m3, maximalt lagras 4 000 m2 eldningsolja 1.

Anläggningen startas och stoppas från kontrollrummet på Karlshamnsverket. Anläggningen kan också startas från Svenska kraftnät

Ämnen som hanteras

  • Eldningsolja 1

Vad kan hända?

Eldningsolja 1 är miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Eldningsolja 1 är även klassificerat som brandfarlig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Sydkraft Thermal Power AB (Uniper)

Kraftverksvägen 165, 246 57 Barsebäck (Kävlinge kommun)

Telefon: 072 501 62 45

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:19