Avgifter för tillstånd

Räddningstjänsten Syd tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Grundprincipen är att prövningen sker till självkostnadspris vilket innebär att den sökande betalar en avgift som motsvarar handläggarens tid. Vi tar alltså inte ut någon vinst.

För att den sökande ska veta ungefär vad ett tillstånd kostar har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning och inkluderar hela tillståndsprocessen, även godkännande av föreståndare. Den innefattar således ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll och godkännande av föreståndare.

 

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • brandfarlig & explosiv vara
  • tillstånd

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 11:37