Explosiv vara

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du driver så krävs olika typer av tillstånd. 

Här hittar du information om:

 • Vad är explosiv vara?

 • När behövs tillstånd för explosiv vara?

 • Hur söker jag tillstånd för explosiv vara?

 • Ansöknings- och anmälningsblanketter

 • Avgifter

Illustration över symbol för explosiv vara

Vad är explosiv vara?

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

När behövs tillstånd och hur söker jag tillstånd?

Blanketter för ansökan och anmälan

Länken nedan leder till banketter för tillståndsansökan, anmälan av föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande över verksamheten samt anmälan vid tillbud eller olycka.

Avgifter

Räddningstjänsten Syd tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Grundprincipen är att prövningen sker till självkostnadspris vilket innebär att den sökande betalar en avgift som motsvarar handläggarens tid. Vi länken nedan hittar du information om avgifter för tillståndsansökan mm.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande ifyllnad av tillståndsansökan eller annat kan du kontakta oss via:

E-post: info@rsyd.se 

Telefon: 046-540 46 00 (växeln)

 

Mer information om explosiv vara hittar du också på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.

Mer information om Brandfarlig vara hittar du via länken nedan.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • brandfarlig & explosiv vara
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:05