Bona Sweden AB

Bona Sweden AB är en kemisk industri som tillverkar dispersioner, vattenlacker, industrilacker, underhållsprodukter.

Verksamhet

Bona Sweden AB hanterar brandfarlig vara. De brandfarliga varorna ingår huvudsakligen som beståndsdelar i de dispersioner som sedan i sin tur används som ingående material i vattenlacker. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank men det förekommer även lösa behållare såsom IBC, fat och dunkar. 

Ämnen som hanteras

  • IPDI (Isoforondiisocyanat) - Förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. Vid brandpåverkan kan nitrösa gaser bildas. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.
  • H12MDI (Dicyklohexyl-4,4’-diisocyanat) - Förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. Vid brandpåverkan kan nitrösa gaser bildas. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Vad kan hända?

Ett utsläpp kan medföra förgiftningsrisk vid inandning av ångor eller vid hudkontakt med ämnet. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador. Vid en brand kan nitrösa gaser bildas och spridas även utanför anläggningen. En brand i brandfarliga varor bidrar till ett intensivt brandförlopp.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Bona Sweden AB

Murmansgatan 128-130, 200 21  Malmö

Telefon: 040-38 55 00

Webbplats: www.bona.com/sv

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:14