När olyckan är framme

Vad gör du om det börjar brinna, om du är först till en trafikolycka eller om någon i din närhet får hjärtstopp?

Blåljus som blinkar på brandbil

Räddningstjänsten larmas till bland annat trafikolyckor, bränder och automatlarm. Men vi larmas även till sjukvårdslarm. Det är landstinget och regionen som ansvarar för sjukvårdsinsatser. Men om vi på räddningstjänsten är närmare den hjälpsökande så larmas vi till platsen för att göra första hjälpen (hjärt- och lungräddning). Vi ser också till att förbereda så mycket som möjligt för att underlätta för ambulansteamet tills de är på plats. 

Den bästa olyckan är den som inte händer och olyckor kan till stor del förebyggas. Men när de väl inträffar är det viktigt att veta vad du själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram. Ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

Ingen olycka är den andra lik. Men det finns några allmänna förhållningssätt som gäller vid de allra flesta typer av olyckor.

 • 1 Rädda

  Rädda dig själv och andra människor som är i fara.

 • 2 Varna

  Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 • 3 Larma

  Larma räddningstjänsten eller ambulansen genom att ringa 112 SOS Alarm.

 • Skaffa dig en överblick. Vad har hänt? Hur många personer är skadade?

 • Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.

 • Ring 112! Var beredd på att kunna tala om var du är, så exakt som möjligt.

 • Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.

 • Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus, hindra folk från att gå in i trapphus etc. 

 • När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.

Så här agerar du om du kommer först till en olycksplats

Brand

Här berättar vi mer om vad du kan göra om det börjar brinna, om du känner röklukt eller hör en brandvarnare larma.

Trafikolycka

Här berättar vi mer om hur du kan göra om du skulle komma först till en trafikolycka.

Drunkning

Här berättar vi mer om vad du kan göra om du upptäcker någon som håller på att drunkna.

Hjärtstopp och stroke

Här berättar vi mer om vad du kan göra om du kommer fram till ett hjärtstopp eller misstänker att någon fått en stroke. 

Att tänka på för att underlätta för räddningstjänsten

När det har hänt en olycka är det bra att känna till vad du kan göra för att underlätta en utryckning. Tänk också på att alltid respektera avspärrningar och inte stanna för att fotografera eller filma en olycka.

Blåljus i trafiken

Vad gör du om du är ute och kör och ser blåljus i backspegeln? Som bilist gäller det att vara uppmärksam på både medtrafikanter och omgivningen runt omkring. Om du dessutom hör sirener eller ser blåljus närma sig är det viktigt att agera lugnt och tydligt så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för fara. Det är vid rusningstid som det händer flest olyckor ute i trafiken. Det är också den tid på dygnet då det är som svårast för räddningsfordon att ta sig fram.

Om du är i vägen för en utryckning:

 • Agera lugnt och tänkt efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt.
 • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter köra åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet.

Genom ett lugnt och tydligt agerande hjälper du inte bara räddningstjänsten utan också andra trafikanter som kan följa ditt exempel.

Respektera avspärrningar

Det finns flera anledningar till att en olycksplats spärras av. Främst handlar det om att säkra olycksplatsen så att ingen mer skadas eller situationen förvärras. Avspärrningarna ska också ge räddningspersonalen plats att arbeta och se till att personal och drabbade har en trygg miljö. 

Tänk efter innan du fotograferar eller filmar

Det är inte ovanligt att nyfikna förbipasserande stannar för att fotografera eller filma. Tänk på att visa respekt för de drabbade. Hur hade du känt om det var du som drabbats? Genom att fotografera eller filma kan du också vara i vägen för räddningspersonalen. Se istället om du kan hjälpa till på något sätt.

Vid en trafikolycka händer det inte alltför sällan att någon i motsatt körriktning saktar in och tar upp kameran. Ett ögonblicks oförsiktighet och en ny olycka har inträffat.

Har du varit med om en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken sorts olycka du varit med om.

 • privatperson
 • vid olyckor

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:46