Farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

Här finns information om de verksamheter som utgör farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

  • företag
  • brandfarlig & explosiv vara
  • farlig verksamhet
  • tillstånd
  • VMA

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:07