Solceller och batterilagersystem

Här beskrivs hur solcellsanläggningar och batterilagersystem kan utformas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats.

Dokumentet nedan beskriver hur Räddningstjänsten Syd anser att solcellsanläggningar och batterilagersystem kan utformas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats.

Dokumentet riktar sig huvudsakligen till projektörer, installatörer och brandkonsulter i deras arbete med att projektera solcellsanläggningar och batterilagersystem.

Solceller på tak
  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • byggprocessen
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 15 maj 2024, Kl 11:05