Magle Chemoswed AB

Magle Chemoswed AB tillverkar läkemedelssubstanser.

Verksamhet

Verksamheten hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Ämnen som hanteras

Företaget hanterar en fast substans, warfarin, som ingår i läkemedel som används för att förhindra blodproppar. I hög dos kan warfarin orsaka inre blödningar. Substansen hanteras i slutna system.

I övrigt hanteras brandfarliga lösningsmedel vid anläggningen.

Vad kan hända?

Lagringen av den giftiga substansen innebär att en eventuell brand kan leda till utsläpp av brandgaser med giftigt innehåll eller utsläpp av giftigt släckvatten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Magle Chemoswed AB

Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö (Malmö stad)

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:16