Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Räddningstjänsten Syd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rsyd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har testats både internt och med olika externa verktyg för att identifiera tillgänglighetsproblem. Tillsammans med vår webbleverantör har vi åtgärdat flera tidigare brister för att i så stor utsträckning som möjligt ha en tillgänglig webbplats.
Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rsyd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda de brister som finns.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Några filmer är inte textade
 • Det finns PDF-dokument som inte uppfyller kraven för tillgänglighet. Till exempel saknas titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder.

Vi har identifierat ett antal tillgänglighetsproblem i vårt externa kursadministrationssystem EduAdmin som vi använder till bokning och information om våra utbildningar. Vi för en dialog med dem angående detta och hoppas på att kunna lösa problemen på sikt. Följande tillgänglighetsproblem finns identifierat:

 • Vissa formulärelement saknar beskrivningar.
 • Det kan förekomma länkar i formulär utan beskrivande länktext
 • Svag kontrast i länkar
 • Alt-text i bilder saknas

Oskäligt betungande anpassning

Räddningstjänsten Syd åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • Äldre PDF-filer som sällan eller aldrig efterfrågas har inte genomgått en tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss om du önskar att ett specifikt dokument görs tillgängligt för dig.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 juni 2024.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • vår organisation

Senast uppdaterad: 05 juni 2024, Kl 10:24