Företag & Organisation

Här kan du som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet läsa mer om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand.

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till. Så att du kan planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet.

Vi ger dig tips och råd och berättar om våra rekommendationer. Vi försöker också ge praktiska förklaringar som kan underlätta tolkningen av gällande lagstiftningar och regelverk.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

Brandskydd i byggprocessen

Vid om- och nybyggnation är det byggherren som ansvarar för brandskyddet. Räddningstjänsten Syd fungerar som rådgivande part inom byggprocessen till våra medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

Brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Explosiv vara

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du driver så krävs olika typer av tillstånd. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Tillsyn

Räddningstjänsten Syd gör tillsyner på uppdrag av förbundets medlemskommuner. Tillsynerna görs för att titta på efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Råd och anvisningar

Här har vi samlat goda råd och praktiska förklaringar för att underlätta tolkningen av olika lagstiftningar och regelverk, samt för att förtydliga Räddningstjänsten Syds syn och rekommendationer inom olika områden. 

Insatsplanering

För att underlätta räddningstjänstens arbete med att hindra eller begränsa skador vid en brand eller annan olycka behövs insatsplaner. Informationen upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren.

Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • skola
 • automatlarm
 • brandsäkerhet
 • brandfarlig & explosiv vara
 • byggprocessen
 • farlig verksamhet
 • råd och anvisningar
 • systematiskt brandskyddsarbete
 • tillsyn
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:38