Tillfälliga utomhusarrangemang

Här beskrivs rekommendationer för att upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd och en säker utrymning vid tillfälliga evenemang.

Varje år anordnas ett flertal tillfälliga evenemang i Räddningstjänsten Syds medlemskommuner. Många av evenemangen arrangeras i tält av olika slag och storlekar. För att uppnå ett rimligt brandskydd och en tillfredsställande utrymningssituation har vi tagit fram rekommendationer för hur brandskyddet ska vara.

Större partytält

Samråd bör alltid ske med räddningstjänsten inför större evenemang.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • brandfarlig & explosiv vara
  • råd och anvisningar
  • systematiskt brandskyddsarbete
  • tillstånd

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:14