Hur ansöker jag om tillstånd för brandfarlig vara?

Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen.

Inom kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö är Räddningstjänsten Syd tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga varor.

Om du har funderingar på om din verksamhet är tillståndspliktig eller inte kan du läsa mer här:

Tillståndsansökan

Om du som verksamhet hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig vara ska ansökan om hantering skickas in. För att Räddningstjänsten Syd ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att du noga läser igenom instruktionerna, fyller i alla uppgifter och bifogar alla handlingar som efterfrågas. Vi kommer inte påbörja prövningen förrän ansökan är fullständig.

Vi tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Observera att avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

Anmälan av föreståndare

Vid ansökan om tillstånd ska föreståndare för verksamheten anmälas, detta görs i tillståndsansökan enligt ovan. Om du däremot har ett giltigt tillstånd men ska ansöka om en ny föreståndare görs detta på separat blankett.

En föreståndare ska ha tillräcklig kompetens och de befogenheter och förutsättningar i övrigt som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. När en ny föreståndare anmäls behöver du därför även skicka in ett förordnande som anger föreståndarens arbetsuppgifter och befogenheter samt ett dokument som intygar föreståndarens kompetens, till exempel ett utbildningsintyg.

Anmälan av ny verksamhetsutövare

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsutövare får verksamheten fortsätta att drivas enligt tidigare tillstånd. Detta gäller under förutsättning att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmälts till Räddningstjänsten Syd och att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in senast tre månader efter att bytet har skett. Om du vill anmäla en ny verksamhetsutövare behöver du ange följande uppgifter:

 • Den nuvarande verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Tillståndets diarienummer
 • Den nya verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Datum för bytet av verksamhetsutövare

Anmälan ska skickas till:

E-post: info@rsyd.se.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten:

E-post: info@rsyd.se 

Telefon: 046-540 46 00 (växeln)

Explosiva varor 

Om du vill veta mer om hur du ansöker om tillstånd för Explosiva varor hittar du mer information via länken nedan.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • brandfarlig & explosiv vara
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 20 maj 2024, Kl 15:12