112 och andra nödnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i. Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Hand so håller upp telefon där det står "Ring rätt" på displayen
 • 112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

 • 114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

 • 1177 - Sjukvårdsrådgivning

 • 113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

Att ringa 112

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst, polis osv.

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

Var beredd att svara på de här frågorna

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vad ringer du från för nummer?
 • Är någon skadad eller i fara?

Larma 112 vid avbrott i mobilnätet

Vid elbrist eller ett längre strömavbrott kan det i förlängningen bli störningar i mobilnätet, som begränsar möjligheten att larma 112. På Räddningstjänsten Syds brandstationer kan vi hjälpa till att larma vid avbrott i mobilnätet. 

Frågor som rör den specifika situationen

Vid brand

 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning?  

Vid trafikolycka

 • Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods-skylt"?
 • Har något utsläpp eller läckage skett? Var befinner du dig?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg - i vilken körbana och körriktning? 

Vid drunkning

 • Har den nödställde sjunkit?

 • Hur långt ut från land är den nödställde?

 • Riktmärke för var du senast såg den nödställde?

 • Kan du på ett säkert sätt ta dig ut till den nödställde?  

 
Vid personskada eller sjukdom

 • Skador och tillstånd för den drabbade?
 • Är någon medvetslös eller fastklämd?
 • Är personen inomhus eller utomhus?
 • Namn, kön och ålder på den skadade?
 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • vid olyckor

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:09