Fakturahantering / E-faktura

Sedan 2019 är det enligt lag obligatoriskt att fakturor skickas som E-faktura till offentlig sektor, vilket bidrar till en mer effektiv och miljövänlig hantering. 

Elektroniska fakturor

Leverantörer skickar sina fakturor till Räddningstjänsten Syd som elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde, ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Räddningstjänsten Syd ska därför faktureras med en e-faktura. E-fakturorna ska vara i formatet PEPPOL.

Ange alltid den referens som hänvisar till vår beställare.

Vi samarbetar med InExchange och där finns det flera olika alternativ för dig som leverantör att skicka e-fakturor. Kan ni redan idag skicka en Svefaktura så använder ni er befintliga lösning.

Vår samarbetspartner InExchange erbjuder olika möjligheter för att ni ska kunna skicka e-faktura:

1. E-fakturering via InExchange fakturaskrivare

InExchange fakturaskrivare är den rekommenderade standardlösningen för dig med ett affärssystem.

InExchange Fakturaskrivare är ett skrivarprogram som hjälper er att konvertera de fakturor ni skapar i ert vanliga bokföringssystem till e-fakturor.

Manual hur InExchange Fakturaskrivare fungerar.

Om ni inte har en tjänst för e-fakturering, kontakta vår samarbetspartner InExchange www.inexchange.se/leverantor. Innan ni verkställt övergången till e-faktura kan ni skicka pappersfakturor och fakturor via e-post för skanning och tolkning enligt följande:

2. Webfaktura via InExchange web

Om ni inte har ett affärssystem som möjliggör elektronisk fakturering och/eller endast skickar ett fåtal fakturor om året kan ni enkelt registrera era fakturor kostnadsfritt på vår webbportal. 

Kom igång med InExchange Web – skapa faktura.

3. E-faktura via vår IT-partner InExchange

Skickar ni en större mängd fakturor till oss och har ett affärssystem som kan få ut en XML-fil? 
Då är en direktanslutning genom vår samarbetspartner InExchange det bästa alternativet.

Vill du veta mer eller behöver hjälp med att komma igång? Kontakta InExchange på telefon 0500-44 63 60.

 

Om ni inte har en tjänst för e-fakturering, kontakta vår samarbetspartner InExchange www.inexchange.se/leverantor. Innan ni verkställt övergången till e-faktura kan ni skicka pappersfakturor och fakturor via e-post för skanning och tolkning enligt följande:

Fakturor via post
Räddningstjänsten Syd
INX9092-001
831 90 Östersund

Fakturor via e-post
INX9092-001@pdf.scancloud.se
Bifoga fakturan som en PDF-fil och endast en fakturafil per e-post. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.

Glöm inte att uppge referens (tre bokstäver) enligt förteckning ovan.

Referens

Fakturor som skickas till oss ska alltid innehålla en referenskod (tre bokstäver). Om referenser är felaktig kommer fakturan att stoppas.

Beställaren ska uppge vilken referens ni ska ange i fakturan. Se förteckning över referenser i organisationen nedan.

Organisationsuppgifter

  • Org.nr: 222000-1909
  • VAT: SE222000190901
  • GLN: 7362220001902
  • Peppol-ID: 0007:2220001909

Frågor?

Har du frågor som rör ekonomi är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen på ekonomi@rsyd.se

  • företag
  • vår organisation

Senast uppdaterad: 23 maj 2024, Kl 14:56