Tetra Pak

Tetra Pak är en industrianläggning som utvecklar och tillverkar process- och förpackningssystem för livsmedel. 

Verksamhet 

Anläggningen utgörs av mekanisk verkstad, montering, reservdelslager, utveckling och test av förpackningsmaterial. På anläggningen finns två kylanläggningar innehållande ett respektive sju ton ammoniak. 

Ämnen som hanteras

Ammoniak: Förgiftnings- och frätskaderisk vid inandning av ångor eller vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. För gaser som transporteras i flytande form även risk för köldskada. Brandfarlig inom vissa koncentrationer.

Vad kan hända?

Ett utsläpp av ammoniak kan få stora konsekvenser då det är skadligt redan vid låga koncentrationer. Kylanläggningen på Tetra Pak består av två sammankopplade kylsystem med en del placerad inomhus och en del placerad utomhus. Exempel på händelser som kan inträffa är brand i kylmaskinrum, rörbrott, armaturäckage, slangbrott, felkopplingar och dylikt, med efterföljande läckage av ammoniak. Verksamheten har vidtagit ett flertal säkerhetshöjande åtgärder för att minska sannolikheten för och konsekvensen av en olycka. Exempelvis finns en scrubber för det invändiga systemet, gaslarm för varning av personal samt vidarekoppling till SOS.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

AB Tetra Pak

Ruben Rausings gata, 221 86 Lund

Telefon: 046-36 10 00

Webbplats: www.tetrapak.com

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:07