När behövs tillstånd för brandfarlig vara?

Du behöver söka tillstånd för din verksamhet enligt föreskriften MSBFS 2013:3 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor). 

Tabellen nedan är hämtad från MSB:s Handbok - Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som bygger på föreskriften MSBFS 2013:3. Tabellen beskriver vilka mängder du kan ha i din verksamhet utan tillstånd. Om du hanterar mer brandfarlig vara än tabellen anger behöver du söka tillstånd.

För att kunna avläsa tabellen behöver du veta om din verksamhet är yrkesmässig eller privat samt om hanteringen är publik eller inte publik. Föreningar och  frivilligorganisationer räknas till yrkesmässig verksamhet. Till publika verksamheter räknas verksamheter dit allmänheten har tillträde. Efter tabellen redovisas exempel på yrkesmässiga/privata verksamheter samt  publik/icke publik hantering som oftast omfattas av tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 

 

Exempel på yrkesmässig publik verksamhet

 • Restaurang
 • Skola 
 • Byggvaruhus
 • Butik

Exempel på yrkesmässig icke publik verksamhet

 • Industri
 • Lackeringsverkstad
 • Bilverkstad/serviceverkstad

Exempel på privat verksamhet

 • Gasolen till din grill
 • Bensinen till din gräsklippare, motorsåg etc.

Mer information

Kontakta oss

Har du frågor kopplat till just din verksamhet är du välkommen att kontakta oss via:

E-post: info@rsyd.se

Telefon: 046-540 46 00 (växel) 

Explosiva varor 

Om du vill veta mer om när du behöver ansöka om tillstånd för Explosiva varor hittar du mer information via länken nedan.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • skola
 • brandfarlig & explosiv vara
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 09:16