Brandskydd i byggprocessen

Vid om- och nybyggnation är det byggherren som ansvarar för brandskyddet. Räddningstjänsten Syd fungerar som rådgivande part inom byggprocessen till medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

Byggarbetsplats

Räddningstjänsten Syds roll i byggprocessen

Räddningstjänsten Syds engagemang inom byggprocessen är huvudsakligen:

  • Rådgivning till kommunen.
  • Stödjande till byggherrar vid frågor som gäller operativa insatser och insatsplanering.
  • Att delge erfarenheter från tillsyn och olycksundersökningar.

Roller och ansvar

Det är byggherrens ansvar att se till att brandskyddet är tillräckligt och  uppfyller de krav och regler som finns, oftast ställs krav på en brandskyddsdokumentation. Till sin hjälp kan byggherren koppla en brandkonsult som kan bistå med hjälp att upprätta brandskyddsdokumentation samt vara ett stöd vid ansökan om bygglov.

Det är alltid respektive kommun som fattar beslut i bygglovsfrågor. Om kommunen behöver stöd i brandskyddsfrågor vid bygglovsansökan skickar de ärendet på remiss till oss på Räddningstjänsten Syd.

Räddningstjänsten har ingen beslutande roll i byggprocessen utan biträder kommunerna med rådgivning som huvudsakligen omfattar byggnadens placering och grundläggande förutsättningar för ett tillfredsställande brandskydd.

Kontakt

Vid frågor gällande byggnadstekniskt brandskydd. Ring vår växel på: 046-540 46 00 och fråga efter brandingenjör med förebyggande kompetens.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • byggprocessen
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:59