Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån

Här finns information om Sevesoanläggningar som omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  • företag
  • brandfarlig & explosiv vara
  • farlig verksamhet
  • tillstånd
  • VMA

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:03