Brandskydd i skolor

Här beskrivs åtgärder för att minska risken för anlagda bränder i skolor.

Utrymningsskylt på ligger på golvet

Vi vet av erfarenhet att det ofta sker anlagda bränder i skolor när de står tomma under lov och i samband med skolstart. Konsekvenserna av en skolbrand kan bli omfattande och drabbar många människor. Därför vill vi informera om åtgärder som kan minska risken för brand.

Tänk på följande:

 • Ta bort brännbart material kring byggnader.

 • Lås fast sopkärl och förvara dem minst fem meter från byggnader.

 • Se till att containrar regelbundet töms från brännbart material och placeras minst fem meter från byggnader. Låsta containrar försvårar att material plockas ur dem.

 • Kontrollera belysningen kring byggnader och se till att den fungerar.

 • Försvåra möjligheten att ta sig upp på byggnadernas tak.

 • Stäng alla dörrar inuti byggnaderna för att begränsa brand och rökspridning.

 • Kontrollera att korridorer är fria från brännbart material.

 • Kontrollera att inbrotts-, utrymnings-, brandlarm fungerar.

Andra effektiva åtgärder är att hålla ner buskage, ha god belysning på området och se till att vuxna rör sig i området.

Mindre händelser som bränder i papperskorgar på skolgården kan vara början på en mer omfattande skadegörelse. Uppmärksamma mindre bränder och annan skadegörelse vid skolan i ett tidigt skede.

Informationsbroschyr till skolor

 • fastighetsägare
 • förening
 • skola
 • automatlarm
 • brandsäkerhet
 • råd och anvisningar
 • systematiskt brandskyddsarbete
 • tillsyn
 • utbildning

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:08