Wibax AB

Wibax AB bedriver distributionscentral och ett mellanlager för kemikalier.

Verksamhet 

Wibax AB bedriver distributionscentral och ett mellanlager för kemikalier.

Ämnen som hanteras

Verksamheten hanterar brandfarliga vätskor och andra kemikalier i cisterner och IBC-behållare.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Wibax AB

Petroliumgatan 5-7, Malmö

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:20