Råd och anvisningar

Här har vi samlat goda råd och praktiska förklaringar för att underlätta tolkningen av olika lagstiftningar och regelverk, samt för att förtydliga Räddningstjänsten Syds syn och rekommendationer inom olika områden. 

 

Utrymningslarm i samlingslokaler

Här beskrivs vilka krav som ställs i en samlingslokal för att tidigt upptäcka en eventuell brand och då kunna genomföra en snabb och säker utrymning.

Tillfällig övernattning

Här beskrivs brand- och utrymningskrav som ställs på lokaler som används för tillfällig övernattning.

Tillfälliga utomhusarrangemang

Här beskrivs rekommendationer för att upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd och en säker utrymning vid tillfälliga evenemang.

Placering av container

Här beskrivs hur containrar ska placeras för att säkerställa att brand inte sprids till exempelvis närliggande byggnader samt hur placeringen kan underlätta räddningsinsats.

Solceller och batterilagersystem

Här beskrivs hur solcellsanläggningar och batterilagersystem kan utformas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:11