Ekonomi

Räddningstjänsten Syds ekonomiska verksamhet omsluter cirka 300 mnkr. På den här sidan kan du läsa om förbundets ekonomiska översikt och bläddra i årsredovisningar.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter från medlemskommunerna. Övriga intäkter består av avgifter i samband med tillsyner, försäljning av utbildningar, automatisk brandlarmshantering, ersättningar i samband med vissa operativa insatser. 

Förbundets kostnadssida domineras av personalkostnader. Övrigas stora kostnadsposter är lokaler och fordon. Flerårsöversikt över några väsentliga ekonomiska förhållanden. 

Femårsöversikt 2019-2023

Femårsöversikt
  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • hemberedskap

Senast uppdaterad: 31 maj 2024, Kl 10:13