Att jobba som brandman på deltid

Ett samhällsviktigt arbete utöver ditt ordinarie arbete. 

Två brandmän skrattar tillsammans
 • Samhällsviktig insats

 • Arbeta i beredskap

 • Rädda liv

 • Utvecklas som människa

 • Betald utbildning

Som deltidsbrandman har du utöver ditt ordinarie arbete beredskap, hemma eller på jobbet, var tredje eller fjärde vecka och kallas in på räddningsuppdrag vid behov. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt fem minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan.

Med andra ord så måste du bo eller arbeta inom cirka fem minuter från en av våra deltidsstationer. Din ordinarie arbetsgivare ska givetvis godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet.

Inom Räddningstjänsten Syd finns sju deltidsstationer:

 • Burlöv
 • Eslöv
 • Genarp
 • Kävlinge
 • Löberöd
 • Revinge
 • Veberöd

 

Sök jobb som deltidsbrandman

Vi rekryterar deltidsbrandmän löpande. Om du är intresserad av att jobba som deltidsbrandman kontaktar du oss och skickar in en intresseanmälan.

Skicka in en intresseanmälan

Om du uppfyller grundförutsättningarna för anställning kan du kallas till en intervju och tester (rullbandstest, fystest och läkarundersökning). Man anställs alltså först och utbildas därefter. Din huvudarbetsgivare behöver godkänna att du får arbeta som deltidsbrandman.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller utbildning av räddningsarbete. Däremot finns det några grundförutsättningar för att klara av jobbet. Det viktigaste är viljan att hjälpa till och rädda liv! 

Grundförutsättningar

 • Över 18 år
 • Frisk
 • Gilla lagarbete
 • God kondition
 • Simkunnig
 • Ej höjd- eller mörkrädd
 • Körkort
 • Stresstålig
 • Bostad och arbetsplats inom 5 min från brandstation
 • Godkännande från arbetsgivare

Om du har frågor kring rekryteringen kontakta distriktschef Ola Bonder eller hr-support.

Utbildning

När du fått en anställning som deltidsbrandman behöver du genomföra en utbildning på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) på sammanlagt sex veckor. Vi betalar för utbildningen och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst för den tid du behöver ta ledigt från din ordinarie arbetsgivare. 

Utbildningen är uppdelad i tre delar:

 • Del 1 - Kommunal räddningstjänst, två veckors webbutbildning
 • Del 2 - en veckas utbildning på din brandstation
 • Del 3 - Räddningsinsatsen, tre veckors utbildning 

Efter godkänt resultat på utbildningen vid MSB genomförs en introduktionsutbildning hos oss innan du kan tjänstgöra operativt som deltidsbrandman. Introduktionsutbildningen omfattar sex dagar och tre kvällar och innehåller rökdykarutbildning enligt AFS 2007:7 och genomgång av förbundets rutiner.

Att vara arbetsgivare till en deltidsbrandman

Det finns många fördelar att ha en anställd deltidsbrandman i verksamheten; en professionell livräddare och viktig resurs i arbetet med att förebygga olyckor. Att arbetsgivare möjliggör för medarbetare att arbeta som deltidsbrandmän är en viktig samhällsinsats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall.

 • privatperson
 • jobba hos oss
 • lediga jobb
 • vid olyckor

Senast uppdaterad: 11 juni 2024, Kl 09:48