Att jobba som brandinspektör

Som brandinspektör hos oss jobbar du med brandskydd och förebyggande arbete inom området. Målet med arbetet är att förhindra olyckor eller minska konsekvenserna av olyckor. 

Medarbetare
  • Förebyggande arbete med brandskydd

  • Tillsyn

  • Tillstånd

  • Utbildning

  • Kombinerad tjänst

Som brandinspektör kan du bland annat arbeta med tillsyn enligt LSO samt tillstånd/tillsyn enligt LBE. Andra arbetsuppgifter kan vara intern och extern utbildning. Som brandinspektör finns goda möjligheter för kombinerade tjänster. Att arbeta med utbildning kombinerat med en operativ tjänst som brandman är ett exempel.

Utvecklingsmöjligheter

Inom Räddningstjänsten Syd finns goda möjligheter till utveckling. Brandinspektörer arbetar ofta brett inom flera områden och Räddningstjänsten Syd månar om att ta del av ny kunskap och kompetensutveckla sin personal.

Utbildning

Utbildning i skydd mot olyckor, SMO, anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är vanligt att personer arbetar som brandman en tid innan de börjar arbeta som brandinspektör. Ett alternativet till SMO kan vara likvärdig kompetens inom brandskydd.

  • privatperson
  • jobba hos oss

Senast uppdaterad: 05 juni 2024, Kl 09:51