Museiverksamheten

Inom Räddningstjänsten Syds kommuner finns en rik historia. En del av denna historia kan man ta del av på det museum som byggts upp.

Brandmuséet finns på brandstationen i Malmö centrum och tar emot bokade besök. 

Kontakta oss på 046-540 51 95 eller via e-post

Det finns även ett museum online.

Brandmuseum på nätet 

Här beskrivs brandförsvarets historiska utveckling inom medlemskommunerna i Räddningstjänsten Syd.

Bilden nedan visar den tillfälliga brandstationen, station Söder, i Malmö mellan 1911 och 1916.

Museet
  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • vår organisation

Senast uppdaterad: 11 juni 2024, Kl 10:06