Direktionen

Räddningstjänsten Syds beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna.

Direktionen består av 20 förtroendevalda politiker från medlemskommunerna, 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare.  Direktionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen. Under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef.

För varje mandatperiod, vart fjärde år, beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Det utgår både från LSO och medlemskommunernas uppdrag och det ligger till grund för hela verksamheten. I handlingsprogrammet beskrivs riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.

För att vara valbar till direktionen ska man vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Kommunerna har i och med bildandet av förbundet Räddningstjänsten Syd 2005, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa, egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Protokollen från direktionsmötena publiceras på förbundets webbplats efter det att de har justerats. 

Mötestider och protokoll

Under 2024 kommer direktionen hålla ordinarie sammanträde enligt nedan:

 • 16 februari
 • 15 mars
 • 14 juni
 • 6 september 
 • 11 oktober
 • 13 december

Mötena hålls i Sessionssalen på Lunds brandstation om inget annat beslutas.

Direktionsprotokoll

Direktionens ordinarie ledamöter

Anders Nilsson (S) Malmö

Birgit Hansson (S) Malmö

Björn Gudmundsson (S) Malmö

Tony Rahm (M) Malmö

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö

Lina Olsson (S) Lund

Camilla Ländin (C) Lund

Tony Hansson (S) Eslöv

Johan Douglies (M) Kävlinge

Leif Westin (M) Burlöv

Ersättare i direktionen

Shler Murad Bradostin (S) Malmö

Sven Erik Rasmusson (S) Malmö

Malin Ahlström (M) Malmö

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) Malmö

Showan Shattak (V) Malmö

Louise Rehn Winsborg (M) Lund

Tekla Lundin Makungu (L) Lund

Håkan Bjelkengren (M) Eslöv

Kerstin Nilsson (S) Kävlinge

Jörgen Segerhag (M) Burlöv

Revisorer

Marie Granlund (S) Malmö

Claes Håkansson (M) Kävlinge

Birgitta Kuylenstierna Nadel (MP) Lund

Gunnar Rune (M) Burlöv

Lars Karlsson (M) Eslöv

Berit Sjövall (M) Malmö

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • vår organisation

Senast uppdaterad: 31 maj 2024, Kl 10:12