Att jobba som brandingenjör

Som brandingenjör hos oss jobbar du med brandsäkerhet inom flera områden. Det kan vara förebyggande arbete för att förhindra olyckor eller kombinera förebyggande med operativt arbete.

Brandingenjör
  • Samhällsplanering

  • Riskhantering

  • Bygg- och planärenden

  • Tillsyn

  • Tillstånd

  • Insatsledare

  • Utbildning

Som brandingenjör samverkar du mycket med andra organisationer. Hos oss arbetar brandingenjörerna med exempelvis utveckling och uppföljning av samhällsplanering, bygg- och planärenden, riskhantering och tillsyn enligt LSO samt tillsyn/tillstånd enligt LBE. Andra arbetsuppgifter kan vara intern och extern utbildning.

Du kan också arbeta i den operativa verksamheten som insatsledare. Då har du ansvaret för samordning, hantering av media och samverkan med andra aktörer såsom polisen och försäkringsbolag.

Utvecklingsmöjligheter

Inom Räddningstjänsten Syd finns goda möjligheter till utveckling. Brandingenjörer arbetar ofta brett inom flera områden och det finns möjlighet till kombinerande tjänster inom förebyggande och operativt. Räddningstjänsten Syd månar om att ta del av ny kunskap och kompetensutveckla sin personal. 

Utbildning

Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola (LTH), och Luleå Tekniska Universitet. 

Jobba i den operativa verksamheten

För att jobba som insatsledare inom kommunal räddningstjänst måste brandingenjörsutbildningen kompletteras med en ettårig Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer som finns på MSB:s skola i Revinge. För att jobba som brandman krävs utbildning i Skydd mot olyckor (SMO) vid någon av MSB:s skolor.

  • privatperson
  • jobba hos oss

Senast uppdaterad: 13 maj 2024, Kl 10:25