Att jobba som brandman

Som brandman på Räddningstjänsten Syd arbetar du före, under och efter olyckor. Förebyggande arbete - att uppmärksamma invånarna om ett säkert samhälle - är en viktig del i rollen som brandman. Att just släcka bränder kan vara en liten del av en vanlig arbetsdag.

Två kollegor samtalar
 • Gör en samhällsviktig insats

 • Förebygg olyckor

 • Rädda liv

 • Ingå i kamratskapen

 • Arbeta för ett olycksfritt samhälle

 • Utvecklas som människa och yrkesperson

Den bästa olyckan är den som inte händer, och de förebyggande arbetsuppgifterna för att förhindra att olyckor uppstår är en del av uppdraget som brandman. Det kan handla om att informera invånare om brandsäkerhet i hemmet, i form av ett hembesök. Det kan också handla om att hålla brandskydds- och sjukvårdsutbildningar för organisationer eller att utföra brandskyddstillsyner hos olika verksamheter.

En del av arbetet innebär också övning inför insatser, fysisk träning och andra förberedelser inför kommande insatser.

Som brandman kallas du in vid många olika insatser i samhället. Det kan röra sig om räddningsuppdrag vid bland annat bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor samt utsläpp av olja och farliga kemikalier.

Arbetet efter en olycka kan se olika ut. Det kan vara att ta hand om, informera och återkoppla till drabbade, utvärdera räddningsinsatser och genomföra avlastningssamtal.

Hur blir man brandman hos oss?

På Räddningstjänsten Syd kan man arbeta som brandman på heltid eller deltid. Vi har sex heltidsstationer och sju deltidsstationer i vårt förbund. 

Som nyanställd brandman på heltid hos oss ska du ha genomfört utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) eller motsvarande. SMO-utbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där du lär dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser.

Som brandman på deltid har du beredskap utöver ditt ordinarie arbete, hemifrån eller från jobbet, var tredje eller fjärde vecka.

Mer information om yrket som deltidsbrandman samt vilken utbildning och vilka krav som finns.

Formella krav för nyanställd brandman

 

 • Godkända betyg/intyg från SMO, brandman heltid kompletterad med SMO-kompetens eller motsvarande.
 • Synskärpa enligt krav för körkortsbehörighet C.
 • Genomfört rullbandstest för nyanställning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för medicinska kontroller i arbetslivet, lägst 200W. Testet kan du göra på MSB:s skolor och på olika räddningstjänster runt om i landet, bland annat hos Räddningstjänsten Syd.
 • Minst Guldbojen är ett krav när det gäller simkunnighet.
 • Genomförd arbetsrelaterad träningsbana där de olika momenten är framtagna för att efterlikna och motsvara arbetsuppgifter under en rökdykarinsats. Längre ner finns en film som går igenom de olika momenten.
 • Förmågan att kunna arbeta på hög höjd.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling inom flera områden hos oss på Räddningstjänsten Syd. Inom det operativa området finns befälsskolan som utbildar till bland annat styrkeledare och insatsledare, och inom specialistområdet finns olika former att delta och arbeta i projekt, koordinera aktiviteter inom ett distrikt med mera.

Hållbart arbetsliv

Som anställd hos oss är det viktigt att du upprätthåller en god fysisk arbetsförmåga för ett genomgående hållbart arbetsliv. Detta innebär bland annat:

 • Årlig medicinsk kontroll genom läkarundersökning och rullbandstest.
 • Årligt genomförande av samma arbetsrelaterade träningsbana som vid rekryteringen.
 • I de fall du inte längre utför arbetsuppgifter inom rök- och kemdykning genomförs en arbetsrelaterad bana som motsvarar andra arbetsuppgifter på skadeplats.
 • Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för en hållbar personalstyrka och en naturlig del i arbetsmiljön. Alla medarbetare i organisationen har möjlighet till samtals- och avlastningsstöd efter psykiskt påfrestande händelser. 

Instruktionsfilmer för de arbetsrelaterade träningsbanorna

Träningsbanorna genomförs årligen för utryckande personal samt i samband med rekrytering. Banorna är framtagna för att motsvara arbetsuppgifter under en räddningsinsats. Syftet är att skapa en hälsosam arbetsmiljö genom både allsidig och anpassad träning för att förebygga skador och ohälsa samt skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

För kunna se denna videon behöver du godkänna cookies

För kunna se denna videon behöver du godkänna cookies

 • privatperson
 • jobba hos oss
 • lediga jobb
 • vid olyckor

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:19