Fyrverkerier

Varje år ser vi hur fyrverkerier orsakar allvarliga skador och bränder. Följ våra rekommendationer, vi har listat 10 viktiga tips för att fyra av säkert. Om du vill sälja fyrverkerier behöver du ansöka om tillstånd för explosiv vara.  

fyrverkerier
 • Åldersgränsen för att köpa och använda fyrverkerier är 18 år.

 • Fyrverkerier ska vara CE-märkta för att få säljas.

 • Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

 • Rigga pjäserna rätt. Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen. 

 • Håll ett avstånd på minst 25 meter. Gå inte fram till en pjäs som inte fungerar, explosionen kan vara fördröjd.

 • Följ reglerna för fyrverkerianvändning i din kommun och visa hänsyn till människor och djur. 

 • Som försäljare behöver du ansöka om tillstånd. Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet för explosiva varor.

 • 1 Ålder

  Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

 • 2 Godkända och oskadade fyrverkerier

  I EU måste fyrverkerier vara CE-märkta för att få säljas. Även tomtebloss räknas som en typ av fyrverkeri som kräver testning och godkännande. Lämna tillbaka eventuella skadade fyrverkeripjäser till återförsäljaren.

  För att få skjuta smällare eller raketer med pinne i Sverige måste du även ha tillstånd och utbildning.

 • 3 Rigga pjäserna rätt

  Ta dig tid att läsa igenom bruksanvisningen och förbered uppskjutningen i god tid.

 • 4 Vänta innan du går fram till en pjäs

  Explosionen kan vara fördröjd. Om fyrverkeripjäsen inte avfyrats som den skulle, ska du därför vänta minst ett par timmar innan du går fram till den. Lämna därefter tillbaka den till återförsäljaren.

 • 5 Använd inte fyrverkerier om du är berusad

  Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop. En vanlig orsak till olyckor är att personen som fyrar av är berusad.

 • 6 Undvik skador från vilsekomna fyrverkeripjäser

  Fyrverkerier kan orsaka bränder. Städa balkongen och carporten och röj undan brännbart material. Om du inte är hemma under nyårsfirandet kan du dra ner persienner eller gardiner som ett extra skydd mot eventuella vilsekomna fyrverkeripjäser.

 • 7 Var beredd på att släcka en mindre brand

  Om olyckan skulle vara framme är det väldigt bra att vara förberedd på att själv kunna släcka en mindre brand. Ha tillgång till både brandsläckare och brandfilt. Var också beredd på att larma 112 om det skulle behövas.

 • 8 Håll avstånd till tända fyrverkeripjäser

  Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs. Och håll givetvis aldrig den i din hand. Vi rekommenderar ett säkerhetsavstånd på minst 25 meter.

 • 9 Följ reglerna som gäller i din kommun

  Reglerna för fyrverkerianvändning varierar från kommun till kommun.

 • 10 Visa hänsyn

  Sist men inte minst – visa hänsyn till människor och djur. Du är ansvarig för att dina fyrverkerier hanteras på ett tryggt och säkert sätt och med respekt för omgivningen.

 • företag
 • privatperson
 • brandsäkerhet
 • brandfarlig & explosiv vara
 • tillsyn
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:31