Elda och grilla

Att elda eller grilla innebär alltid en spridningsrisk, särskilt när det är torrt ute. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig.

Vedträn som brinner i en grillplats utomhus
 • Håll koll på brandriskprognos och eventuellt eldningsförbud

 • Se till att ha vatten nära till släckning

 • Elda på platt och obrännbart underlag som sand eller grus

 • Undvik att elda i hård vind, då sprids elden lätt

 • Ha alltid telefon med dig om något händer och du behöver larma 112.

Elda och grilla i det fria

Risken för gräs- eller skogsbrand är väderberoende. Om det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt. Vind och blåst påverkar också brandspridningen och gör att branden kan spridas snabbt.

 • Använd helst fältkök, till exempel gasolkök.

 • Grilla bara på sand- och grusmark.

 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.

 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.

 • Se till att du har vatten till släckning och telefon om något händer

 • Elda inte i hård vind, en gnista räcker för att sprida elden

Under tidig vår är gräsbränder vanligt förekommande, ofta i anslutning till att snön har smält. Det beror på det torra fjolårsgräset som ligger kvar och som gör att bränder lätt kan blossa upp. Faran avtar snabbt när det nya gräset växer fram.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

För att få svar på var du får elda, kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun. I vissa kommuner har även gatukontor/tekniska förvaltningen synpunkter. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Elda i trädgården

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. 

Från och med den 1 januari 2024 gäller också nya bestämmelser som innebär att du inte får elda trädgårdsavfall på egen tomt. Detta ska komposteras, lämnas till återvinningscentral eller samlas in av kommunen.

Det är kommunen som kontrollerar förbudet och som gör undantag om det finns anledning till detta. Kolla därför med kommunen vad som gäller hos dig. 

Grilla säkert

Att ha grillkoll hör våren och sommaren till tycker vi! Här hittar du våra tips om hur du grillar och eldar säkert. Tänk på att all eldning innebär en risk för brandspridning. Särskilt när det är torrt ute.

Vi listar vad du ska tänka på när du använder...

 • 1 Gasolgrill

 • 2 Kolgrill

 • 3 Engångsgrill

Innan du tänder - se till att du kan släcka. Har du koll på om det är eldningsförbud i din kommun? Var uppmärksam på vad som gäller där just du är. Se också till att ha en telefon nära till hands om något händer och du behöver larma 112. 

Gasolgrill

Gör ett läcktest innan du använder din grill eller när du byter gasolflaska. 

 1. Koppla ihop allt
 2. Sätt under tryck
 3. Spraya eller pensla på certifierade och godkända läcksökningsvätskor eller vatten/vatten med liten droppe tvål i.
 4. Bubblar det så läcker slangen. Tänd inte grillen!

Förvara flaskan utanför eller vid sidan om grillen vid användning för att minimera värmepåverkan på flaskan.

Tänk även på att:

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.
 • Håll grillen ren. Gamla fettrester brinner bra.

Kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar.
 • Håll grillen ren. Gamla fettrester brinner bra.

Engångsgrill

Undvik att använda engångsgrillar då det finns risk för att de kan antända omgivningen. Om du ändå använder engångsgrill ska du placera den rätt. De blir mycket varma på undersidan och kan orsaka brännskador, samt bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetation.

 • Placera grillen på det medföljande stället, på en plan och obrännbar yta som grus eller sand.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats. Ibland finns det särskilda uppsamlingskärl avsedda för engångsgrillar.

Om det börjar brinna

Gör så här om det brinner eller elden börjar sprida sig:

 • 1 Larma 112

  Ring 112 och larma räddningstjänsten. Varna de som hotas av elden. Du kan också använda 112-appen i din  mobil för att automatiskt skicka din position. Beskriv vad som hänt och var beredd att svara på frågor.

 • 2 Försök stoppa elden i vindriktningen

  Du kan använda trädgrenar för att stoppa elden i vindriktningen. Ta bort alla kvistar utom cirka en meter i toppen och blöt trädgrenen om det är möjligt.

 • 3 Försök att dämpa elden

  Sopa in brinnande material mot elden och tryck trädgrenarna mot marken så att elden dämpas. Undvik att piska med stora slag för då flyger gnistor omkring och elden tar fart.

 • 4 Avlägsna brännbart material

  Plocka bort ris, kvistar, mossa och annat brännbart framför elden som kan medföra spridning.

 • privatperson
 • brandsäkerhet
 • brandrisk ute

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:39