Rökning orsakar flest dödsbränder

Cigaretter som antänder kläder, möbler och annan inredning är den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige. Brännmärken i kläder eller möbler är ett varningstecken. Försök att skapa säkra rutiner vid rökning. 

Cigarrettglöd från ett askfat som spridit sig och börjat brinna i gardinen.
  • Varje år dör ungefär 80 personer i bostadsbränder i Sverige.

  • Risken att omkomma i en brand ökar med åldern och olika funktionsvariationer som nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga.

  • Ungefär en tredjedel av alla dödsbränder med känd orsak är rökningsrelaterade.

  • I en majoritet av dödsbränderna saknas fungerande brandvarnare och de flesta dör innan räddningstjänsten kommit fram.

Sängrökning är en vanlig orsak till att det börjar brinna. Risken med sängrökning är att somna och tappa den glödande cigaretten på brännbart material som kläder, madrasser och sängkläder.

Säkra rutiner för rökning

  • Rök inte i närheten av inredning som kan börja brinna.

  • Rök aldrig i sängen eller i andra möbler med tyg och stoppning.

  • Använd stabila tändare och askfat som står stadigt.

  • Blöt askan innan du tömmer askkoppen.

Tips om hjälpmedel

För att skydda mot brand i kläder och möbler finns allt från rökförkläden till flamskyddade filtar och textilier.

I en del kommuner kan du ansöka om att få brandvarnaren kopplad till trygghetslarmet. Det ger en tidig indikering och gör att hemtjänstpersonal och räddningstjänst kan vara snabbt på plats. Hemtjänstpersonalen kan visa vägen och öppna dörrar, vilket sparar dyrbara sekunder. 

I de fall där det finns en tydlig brandrisk, till exempel vid sängrökning eller där det skett flera brandtillbud tidigare, kan en mobil sprinkler vara ett alternativ. Sprinklern släcker eller begränsar branden med hjälp av vattendimma. Den kräver fast anslutning till elnätet och behöver installeras av en behörig elektriker.  

  • privatperson
  • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:42