Hemberedskap

Vid en större kris testas vår beredskap och samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Hemberedskap - Barn står på en gräsmatta och plockar i en krislåda
 • Hur skulle du klara dig en längre tid utan  el, vatten, värme eller mat?

 • Hur skulle du ta emot viktig information?

 • Genom enkla saker i vardagen kan du påverka och ta ansvar för din egen hemberedskap och samtidigt stärka hela Sveriges motståndskraft. 

Vid en större samhällskris kommer samhällets hjälpaktörer, bland annat vi på räddningstjänsten, att tvingas prioritera. I första hand behöver vi se till att de som är gamla, sjuka, barn eller på annat sätt sårbara får hjälp med värme, vatten eller evakuering. För att samhällets resurser ska räcka till måste vi som är friska själva ta ansvar för vår egen hemberedskap tills hjälp kommer. 

Se över din hemberedskap 

Om en kris inträffar kan hela din vardag vändas upp och ner på väldigt kort tid. Elen försvinner och det går inte att laga mat som vanligt, det finns inget rinnande vatten i kranen, internet ligger nere och mobiltelefonen kan inte laddas. 

Vid en större samhällskris så kommer samhällets hjälpaktörer, däribland räddningstjänst, behöva prioritera och det kan ta lång tid innan just du får hjälp. Fundera på hur exempelvis ett långvarigt elavbrott skulle påverka dig. Att vara medveten om kända risker och att vara mentalt förberedd ger dig bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Planera för att klara dig med mat och vatten i en vecka. Du kan komma att behöva klara dig själv mer tid än så, men det ger dig tid att tänka igenom din situation för att kunna fatta viktiga beslut. Tänk också på dina närstående och ta hjälp av varandra.

Viktigt att tänka på

De grundläggande basbehoven som måste kunna tillgodoses för att vi ska klara oss längre vid en svår påfrestning i samhället är mat, el och värme, kommunikation och vatten.

Viktig meddelande till allmänheten (VMA) fungerar för att ge dig viktig information snabbt. Det är också bra att ha koll på viktiga telefonnummer i en nödsituation.

En krislåda med det nödvändigaste gör att du klarar dig bättre. Klicka på länkarna nedan för att läsa om hur du kan förbereda dig hemma. 

Att prata om risk och kris kan ofta upplevas skrämmande. Men att prata om risker är också vägen till att öka vår beredskap, och att ha beredskap gör ju oss tryggare.  

Är informationen korrekt?

När många aktörer vill kommunicera är det extra viktigt att vara påläst och källkritisk samt verifiera informationen du får till dig genom att kolla upp fakta. Det kan finnas falska nyheter som vill vilseleda oss, sök därför bekräftad information från myndigheter.

Viktiga nummer

I en nödsituation kan det vara svårt att komma ihåg viktiga nummer. Om din mobiltelefon inte fungerar kommer du heller inte åt dina kontakter. Skriv därför upp dina viktigaste kontakter och nummer på en lapp.

Kan du numret till anhöriga, skolan, kommunen och elleverantören? Din fasta telefon, eller någon annans telefon kanske fortfarande fungerar. Ha dina viktigaste telefonnummer och andra nummer som kan vara bra att ha i en nödsituation uppskrivna på en papperslapp och lägg den i din krislåda.

Exempel på viktiga nummer

 • 112 nödnummer

 • 113 13 Nationellt informationsnummer vid allvarliga olyckor eller kriser

 • 114 14 Polisen (ej akut)

 • 1177 Sjukvårdsrådgivning

 • Anhöriga

 • Skola

 • Kommun

Hit kan du vända dig

Vid en samhällskris arbetar många aktörer. Myndigheter, kommunen, räddningstjänsten, frivilligorganisationer, företag med flera. Håll dig uppdaterad på händelseutvecklingen.

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen.

Msb.se ger råd och tips om hur du kan förbereda din hemberedskap inför en samhällskris. 

Du kan också gå in på kommunens webbplats för aktuell information.

 • privatperson
 • hemberedskap

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:37