För dig som arbetar inom hemsjukvård, som god man eller liknande

Vi har samlat information till dig som arbetar inom hemtjänst, socialtjänst, som god man med mera samt till dig som är politiker i vård- och omsorgsnämnd eller likande.

Nedan följer frågor du kan ställa för att uppmärksamma om din brukare kan vara i behov av förstärkt brandskydd.

 • 1 Kan personen uppfatta om det börjar brinna?

  Kan personen höra larmet från brandvarnaren?

  Är personen ofta påverkad av exempelvis läkemedel eller alkohol?

 • 2 Kan personen agera på ett relevant sätt om det börjar brinna?

  Har personen svårt att ta sig ut själv?

  Har personen svårt att förstå vad larmet från brandvarnaren innebär?

  Kan personen larma 112?

 • 3 Har personen ett beteende som ökar risken för brand?

  Finns det en minnesproblematik?

  Glömmer personen ibland att stänga av spisen? Finns det tecken på brända matrester i kastruller eller stekpannor?

  Finns det brännmärken efter cigaretter på exempelvis golv, möbler eller kläder? Verkar personen ha svårt att hantera rökning, tändstickor eller tändare på ett säkert sätt?

Checklistor för bedömning av särskilda behov

Nedan hittar du en checklista och en tillhörande handledning som kan vara till stöd för dig i bedömningen om en brukare har behov av ett förstärkt brandskydd. 

Checklistan tar upp brandrisker i hemmiljön och ger förslag på åtgärder eller hjälpmedel.

Film om individanpassat brandskydd

Räddningstjänsten Syd har gjort en film som beskriver problematik kring att ha hörselnedsättning, minnesproblematik eller fysisk funktionsnedsättning och hur brandskyddet kan anpassas för detta.

För kunna se denna videon behöver du godkänna cookies

Information från Socialstyrelsen

Nedan hittar du en länk till Socialstyrelsen och deras information om individanpassat brandskydd.

Socialstyrelsen har även en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar i andras hem, exempelvis hemtjänstpersonal, boendestödjare eller handläggare inom socialtjänsten.

Till dig som arbetar som beslutsfattare

Som beslutsfattare inom vård- och omsorg eller socialtjänst kommer ett stort ansvar. Du har möjlighet att påverka brandskyddet hos brukare i din kommun.

Nedan hittar du ett informationsblad samt en presentation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som kan vara till hjälp för dig i ditt beslutsfattande. 

Senast uppdaterad: 07 juni 2024, Kl 09:41