Laddningsbara batterier

Produkter med uppladdningsbara litiumjon-batterier har ökat de senaste åren. Du hittar dem i allt från laptops, mobiler, leksaker och verktyg till elcyklar, elsparkcyklar och elbilar. Om batterierna inte hanteras och laddas på rätt sätt kan de vara brandfarliga.

Ett cykelbatteri på laddning i en bostad.

Detta innebär nya brandrisker såväl i hemmen som hos företag och organisationer.

Så här kan du minska risken för brand

 • Ladda batterierna under dagtid och i närheten av en brandvarnare.

 • Undvik att ladda i din utrymningsväg (till exempel i hallen).

 • Se till att dina produkter är CE-märkta.

 • Ladda på ett hårt och platt underlag, fritt från brännbar inredning.

 • Använd originalladdare, se till att laddare och sladd är hela.

 • Ladda alltid batteriet enligt tillverkarens instruktioner.

 • Var uppmärksam på skador, om batteriet tappats eller blir onormalt varmt.

 • Förvara batteriet inomhus med en stabil temperatur på mellan 10 och 20 grader.

 • Koppla bort batteriet från laddaren när du laddat klart, och dra ut kontakten.

 • Ladda direkt i vägguttaget och undvik skarvsladdar och grenuttag.

 • Ha alltid fungerande brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i din bostad.

Risk för termisk rusning

Om ett uppladdningsbart batteri skadas kan litiumjoncellerna drabbas av termisk rusning. Det innebär att batteriet har blivit instabilt vilket ger upphov till en hastig temperaturökning. Temperaturökningen och batteriets kemiska beståndsdelar kan orsaka en häftig brand som är svår att släcka. Vid en termisk rusning bildas också mycket giftig rök.

När branden väl är släckt fortsätter ofta värmeutvecklingen under lång tid vilket innebär att batteriet kan behöva kylas för att inte det ska börja brinna igen.

Ju större energimängden är i ett batteri, desto större är risken att det drabbas av termisk rusning. En termisk rusning i ett cykelbatteri med en energimängd på 300-500 wh riskerar att bli betydligt kraftigare än ett batteri i en mobiltelefon med en energimängd på 6-10 wh.

Så här agerar du om det börjar brinna

Om det börjar ryka eller brinna i ett batteri ska du:

 

 • Snabbt ta dig ut, varna andra i närheten och larma 112.
 • Om branden upptäcks tidigt kan du om möjligt lägga på en brandfilt eller försöka dämpa utvecklingen med en pulversläckare.
 • Riskera inte din egen säkerhet och var noga med att inte andas in röken.

Laddstolpe till elbil

Elbilar blir allt vanligare och fler laddstolpar installeras i hemmet. I länkarna nedan hittar du bland annat information om vad du bör tänka på när du ska ladda din elbil hemma och vilka regler och krav som gäller för nyinstallation av laddpunkter.

För kunna se denna videon behöver du godkänna cookies

 • fastighetsägare
 • förening
 • privatperson
 • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:49