Brandsäkerhet i hemmet

Här hittar du information om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna.

 • Varje år inträffar cirka 25 000 bostadsbränder. Räddningstjänsten larmas till drygt 6000 av dessa.
 • Omkring 80 personer dör i bostadsbränder årligen. Risken ökar med åldern och funktionsvariationer som nedsatt syn, hörsel eller rörlighet.
 • De flesta bostadsbränder börjar i köket. Ofta handlar det om torrkokning på spisen.
 • Av de cirka 500 bostadsbränder som Räddningstjänsten Syd åkt på under 2022-2023 saknade omkring 40 % fungerande brandvarnare.

De flesta bränder kan förebyggas eller begränsas med rätt kunskap. Här går vi igenom vad du kan göra själv hemma för att minska de vanligaste brandriskerna kopplat till:

 • Spisbränder
 • Eldstadsrelaterade bränder
 • Rökning
 • Elektronik
 • Laddningsbara batterier
 • Trapphus
 • Radhus

Använd länkarna i högermenyn för att komma vidare. 

 • privatperson
 • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:33