Köksbränder

De flesta bostadsbränderna startar i köket. Den vanligaste orsaken är att det börjar brinna på spisen. Ofta handlar det om torrkokning där fett eller olja börjar brinna. Det kan gå fort, så lämna aldrig något på spisen.

 • Se till att spisen är avstängd när du går hemifrån eller lägger dig.

 • Förvara inte tidningar eller annat brännbart vid spisen.

 • Rengör filtret i fläkten regelbundet, en brand kan antända fettet.

 • Lämna aldrig något på spisen när du går från köket.

 • Installera gärna timer till kaffekokare och andra köksapparater.
 • Har du glömt eller varit på väg att glömma något på spisen? En spisvakt med timerfunktion och värmesensor stänger av spisen vid risk för brand.

Om det börjar brinna på spisen

 • 1 Kväv elden med ett lock eller en brandfilt

 • 2 Stäng av spisen och flytta kastrullen från plattan

 • 3 Häll aldrig på vatten om det brinner på spisen

Om det brinner på spisen ska du aldrig hälla på vatten. Vattnet förångas och det blir en kraftig reaktion som kan sprida elden och ge svåra brännskador.

Se alltid till att ha fungerande brandvarnare, pulversläckare och brandfilt hemma. 

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat – dra först ut kontakten, försök sedan släcka med brandfilt eller pulversläckare. Du kan även släcka med vatten om kontakten är utdragen. Försök ta apparaten utomhus.

 • privatperson
 • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 09:35