Brandskydd i radhus

Runt om i Sverige har det genom åren inträffat svåra radhusbränder med stora konsekvenser, främst i form av stora skador på egendom. Hur kunde dessa bränder få så stora konsekvenser?

Illustration av radhuslänga

Det har ofta visat sig att brandspridning har kunnat ske okontrollerat på vinden, samtidigt som radhusen varit byggda med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget, exempelvis trä. Det har i flera av dessa fall visat sig finnas brister i det byggnadstekniska brandskyddet, vilket medfört ett snabbt brandförlopp. Detta har i sin tur försvårat räddningstjänstens arbete vid en insats. 

Börjar det brinna i ett radhus kan brister i det byggnadstekniska brandskyddet innebära att branden snabbt sprider sig inom radhuslängan. En brand kan snabbt spridas utvändigt och invändigt och påverka hela radhuslängan.

Grundkravet i svensk bygglagstiftning är att en brand inte ska sprida sig vidare till intilliggande bostad/lägenhet inom 60 minuter. I många radhus är problemet att brandavskiljningen mellan lägenheterna är försvagad eller obefintlig uppe på vinden.

Är din vind en egen brandcell?

Är vinden inte uppdelad i sektioner är hela vinden en och samma brandcell. Om vinden är uppdelad i sektioner kan otätheter medföra att brandcellsgränserna inte är intakta. Otäta sektioneringar uppstår ofta på grund av att det är otätt mellan vägg och yttertak. Detta kan uppstå redan vid byggskedet på grund av konstruktions- och projekteringsfel. Otätheter kan också uppstå när ventilationskanaler eller elkablar dras genom sektioneringarna på vinden utan att genomföringarna tätas på rätt sätt. På grund av detta förlorar brandcellsgränserna sin funktion och förmåga att begränsa branden. Hela vinden kommer då att utgöra en enda brandcell. Detta innebär att branden kan sprida sig till alla bostäder i huset via vinden i stort sett samtidigt. 

Vad kan du göra?

Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, på fastighetsägaren. Du som fastighetsägare ska alltså se över brandskyddet i ditt radhus och åtgärda eventuella brister. Räddningstjänsten Syd rekommenderar dig som fastighetsägare att se över hur brandavskiljningen mellan era radhuslägenheter är utförd och om det finns några brister.

Brandvarnare räddar liv

I varje radhuslägenhet ska det finnas brandvarnare för att möjliggöra en tidig detektion och varning om det börjar brinna, detta är ett lagkrav. För att förbättra brandskyddet ytterligare i ditt radhus kan du installera brandvarnare på vinden som är sammankopplade med övriga brandvarnare i radhuset. På så sätt kan en brand som spridits till vinden snabbt upptäckas och de personer som befinner sig i radhuset blir varnade.

  • fastighetsägare
  • förening
  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:22