Hjälpmedel som förstärker brandskyddet

Här hittar du information om brandskydd och olika hjälpmedel som kan underlätta för att upptäcka en brand i tid och agera vid en brand. 

Bli varnad i tid

Har du brandvarnare? Vet du om de fungerar? Kan du uppfatta larmet?

Brandvarnare räddar liv. Räddningstjänsten Syd rekommenderar minst en brandvarnare på varje våningsplan och en i varje sovrum. I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att det finns en brandvarnare i varje bostad, men hyresgästen ska se till att den fungerar.

Tryck på knappen för att testa brandvarnarna, flera gånger om året. Särskilt om du varit bortrest. Byt batterier vid behov. Ta hjälp av någon om du har svårt att göra det själv.

Hjälpmedel som hjälper dig att upptäcka brand

Blixtljus och vibrationsplatta

Brandvarnare kopplad till blixtljus eller vibratorplatta (som placeras under kudden eller madrassen) är bra hjälpmedel om du har svårt att höra brandvarnaren. Till exempel på natten när du sover och hörapparaten ligger på sängbordet.

Timer eller spisvakt

För personer med minnesproblematik är det extra viktigt att ha spisvakt. En spisvakt kan bestå av olika funktioner. Ofta har den både en timerfunktion och en värmesensor som stänger av spisen vid risk för brand.

Larma

Kan du nödnumret? 

Om olyckan är framme ska du rädda och varna andra i närheten och ringa nödnumret 112. Om du laddar ner 112-appen och ringer ditt nödsamtal därifrån kan operatören se var du befinner dig. Detta är bra om du har problem med att komma ihåg din adress. För dig som har svårigheter att tala eller höra finns tjänsten ”SMS112”. Med denna tjänst kan du vid en nödsituation larma SOS genom sms. Du kan registrera dig för tjänsten hos SOS Alarm.

Hjälpmedel som hjälper dig att larma vid en brand

Trygghetslarm kopplat till brandvarnaren

I en del kommuner kan du ansöka om att få brandvarnaren kopplad till trygghetslarmet. Det är ett bra hjälpmedel om du har svårt att larma 112. När brandvarnaren utlöser går en signal direkt till kommunens larmcentral som larmar ut hemtjänstpersonal och räddningstjänst som kan vara snabbt på plats.

Släck

Har du brandsläckare och brandfilt? Vet du hur de används?

Försök att släcka eller begränsa branden med en brandfilt eller pulversläckare, utan att riskera din egen säkerhet. Brinner det i en kastrull kan du även använda ett lock

  • Pulversläckare

    Pulver är det mest effektiva släckmedlet och det är lätt att använda. Sikta mot lågans bas med en svepande rörelse.

  • Brandfilt

    Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. Till exempel om det brinner i möbler eller kläder. Dra ut filten. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten.

Räddningstjänsten Syd rekommenderar en brandfilt på 120x180 cm och en pulversläckare på 6 kg med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Om 6 kg är för tungt finns mindre alternativ.

Utrymma på egen hand

Om det brinner och du inte kan släcka själv behöver du utrymma snabbt.

  • Stäng alla dörrar på vägen ut för att hindra att branden och röken sprider sig

  • Om du bor i ett flerbostadshus och det brinner eller är rök i trapphuset, stäng dörren och stanna kvar i bostaden. Larma 112. Varje lägenhet är en egen brandcell där du är trygg tills hjälpen är framme

  • Håll alltid trapphuset fritt från brännbart material för att skapa fria vägar

  • Har du svårt att utrymma själv är det extra viktigt att minska brandriskerna och förstärka brandskyddet.

Vart vänder jag mig för hjälp?

Kommunen och Region Skåne kan ge stöd för bostadsanpassning och för hjälpmedel som kompenserar för en nedsatt eller förlorad kroppslig funktion, eller svårigheter att klara ett vardagligt liv.

Det är ofta kommunens biståndshandläggare eller arbetsterapeuter som bedömer behov och ger bistånd till hemtjänst, trygghetslarm, brandvarnare kopplad till trygghetslarm och spisvakt. Genom Region Skåne och audionommottagningarna kan du ansöka om hjälpmedel vid nedsatt hörsel, till exempel blixtljus och vibratorplatta.

Kontakta din kommun eller Region Skåne genom växeln för mer information om dina möjligheter till anpassad hjälp.

Var finns brandskydd att köpa?

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt finns i de flesta butiker och stormarknader. För andra typer av brandskydd finns det särskilda hjälpmedelsbutiker och webbutiker. Många försäkringsbolag kan ge tips om tillverkare och återförsäljare.

Senast uppdaterad: 07 juni 2024, Kl 09:56